CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

Prezentele Condiții Generale („Condiții Generale”) definesc termenii și condițiile de utilizare a site-ului bmwmotorradclub.ro de către orice vizitatori și utilizatori.

Accesarea și utilizarea site-ului bmwmotorradclub.ro implică acceptarea tacită a următoarelor Condiții Generale:

 1. Informații disponibile pe site

Nicio informație prezentată pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii (în general) sau ofertă de produse sau servicii de instruire (în special), din partea BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL, în măsura în care nu este definită și denumită ca atare pe site.

 1. Produsele sau serviciile RED GARAGE/RIDEX

Orice persoană interesată de produse sau servicii prezentate pe site-ul bmwmotorradclu.ro este invitată să contacteze BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condițiilor contractuale, costurilor, informațiilor tehnice sau de altă natură.

 1. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă, în principal, la descrierea activităților, produselor şi/sau serviciilor BMW Motorrad Club Romania.

BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL depun toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a tuturor informațiilor disponibile pe site.

Totodată, BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL depun toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe site nu au potențialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la descărcarea materialelor de pe site. BMW Motorrad Club Romania nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau calculatoarelor utilizatorilor site-ului survenite în urma descărcării sau utilizării materialelor disponibile pe acest site.

Pentru evitarea oricăror dubii, BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL nu pot fi obligate la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea site-ului. Astfel, BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL nu garantează în niciun mod pentru:

 • întreruperi sau dificultăți întâmpinate în timpul utilizării site-ului;
 • perturbarea în orice mod a funcționării oricăror sisteme prin utilizarea site-ului;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul virușilor informatici.
 1. Drepturile asupra conținutului site-ului

BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL își rezervă dreptul de a modifica/revizui conținutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conținutul site-ului bmwmotorradclub.ro (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/audio, aplicații) intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 8/1196 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecției reglementate de aceste dispoziții, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Site-ul bmwmotorradclub.ro poate conține imagini protejate de dreptul de autor aparținând altor furnizori.

Orice reproducere, afișare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conținutului site-ului în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepția descărcării pentru uzul personal a informațiilor publicate pe site sau a cazului în care BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL își dau acordul prealabil, în formă scrisă.

Toate drepturile asupra mărcilor sau denumirilor RED GARAGE si bmwmotorradclub.ro (incluzând, fără limitare, drepturile asupra mărcilor înregistrate Red Garage Motorcycles & Adventure și RIDEX) aparțin în exclusivitate societății RED GARAGE SRL sau reprezentanților legali ai acesteia.

 1. Legături cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL utile în legătură cu conținutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele site-uri. Pentru evitarea oricăror dubii, BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informațiilor prezentate pe site-urile la care se face trimitere pe site-ul său.

 1. Spam

BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondență anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea utilizatorului, BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL pot trimite prin e-mail informații comerciale, asigurând utilizatorului posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

 1. Cookies

Site-ul bmwmotorradclub.ro folosește cookies. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul. Site-ul folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătățirii navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site constituie o acceptare a utilizării cookies de către bmwmotorradclub.ro.

 1. Link-uri spre site-ul RED GARAGE/RIDEX

Link-urile spre site-ul bmwmotorradclub.ro sunt permise numai către secţiunea Acasă. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui BMW Motorrad Club Romania si RED GARAGE SRL.

 1. Date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului

RED GARAGE SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Strada Cerului Nr. 2, Sat Ostratu – „Paradisul Verde”, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/486/2015, având Cod Unic de Înregistrare 32761921, a notificat prelucrarea datelor cu caracter personal Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin notificarea înregistrata sub nr. 35562/06.07.2015, prelucrând date cu caracter personal în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică, precum şi pentru proiectul „școală moto”.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, RED GARAGE SRL are obligația de a lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate şi de a prelucra aceste date numai pentru scopurile specificate.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta secțiune includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, sex, data şi locul nașterii, cetățenie, semnătură, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/pașaportului, care servesc la identificarea utilizatorului. RED GARAGE SRL nu va folosi aceste date fără aprobarea utilizatorului.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea înscrierii la sesiunile de instruire organizate de RED GARAGE SRL şi pentru încheierea contractelor în acest scop.

Completarea oricăror formulare descărcate de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX implică obligația utilizatorilor de a furniza date şi informații complete, exacte, actuale şi reale. Furnizarea de către utilizatori a oricăror date şi informații false este interzisă, iar răspunderea în acest caz revine exclusiv respectivilor utilizatori.

Prin completarea formularelor descărcate de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX, utilizatorul declară că își dă consimțământul în mod expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie colectate de RED GARAGE SRL, urmând a fi prelucrate de operator cu respectarea condițiilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Prin completarea formularului de abonare la newsletter, persoana vizată își dă acordul să primească oferte, promoții, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail. În cazul în care utilizatorul nu dorește să primească oferte, promoții, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail nu va completa formularul de abonare la newsletter sau va selecta comanda de dezabonare din mesajul primit ca urmare a abonării la newsletter.

Furnizarea oricăror date cu caracter personal prin completarea formularelor menționate anterior implică dobândirea calității de persoană vizată, în accepțiunea Legii nr. 677/2001.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal de către RED GARAGE SRL sunt:

 • transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare şi de marketing;
 • efectuarea de statistici interne;
 • organizarea sesiunilor de instruire în cadrul proiectului „școală moto”.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate mai sus se face fără ca niciun fel de alte obligații sau formalități să fie necesare din partea RED GARAGE SRL.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi utilizate de către RED GARAGE SRL în scopurile menționate mai sus şi nu vor face obiectul unei dezvăluiri către terți.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc:

 • dreptul de informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției.

Persona vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă la sediul RED GARAGE SRL din Strada Cerului Nr. 2, camera 1, Sat Ostratu- „Paradisul Verde”, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Datele cu caracter personal colectate nu vor face obiectul unui transfer în străinătate.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în colectarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.

 1. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

 1. Dispoziții finale

Condițiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe site.

Accesarea şi navigarea pe site-ul bmwmotorradclub.ro presupune luarea la cunoştinţă şi exprimarea acordului cu privire la prezentele Condiţii Generale.

Pentru orice nelămurire în legătură cu utilizarea site-ului bmwmotorradclub.ro, vă rugăm să ne contactaţi folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.